Werkplaats voor de Wereld

Voor de tweede helft van 2021 promoten wij de prachtige, uit restmateriaal gemaakte producten van de Werkplaats voor de Wereld.

De opbrengst van alle Werkplaatsproducten gaat voor 100% naar kleinschalige projecten voor onderwijs en gezondheidszorg in krottenwijken en straatarme regio’s in o.a. Oost Afrika en Zuid Amerika.

Op het eind van het jaar legt de Wereldwinkel daar een bedrag bij uit haar Goede Doelenpot bij.

Kijk ook eens op de website van de werkplaats voor de Wereld