Welkom bij

Wereldwinkel Culemborg

Vacatures

 

Het bestuur van de Wereldwinkel Culemborg zoekt kandidaten voor de functies:

 • Coördinator vrijwilligers (Bestuurslid)
 • Winkelcoördinator
 • Medewerkers Verkoop
 • Medewerkers Inkoop

 

Algemeen

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid en de gang van zaken in de Wereldwinkel. De Stichting is formeel eigenaar van de winkel en het bestuur regelt alles wat daaraan verbonden is, zoals het beheer van voorraden, bankrekeningen, beleggingen, verzekeringen, etc.

Uitgangspunt is dat de taken m.b.t. de dagelijkse gang van zaken zoveel mogelijk worden verdeeld over alle vrijwilligers.

Naast inkoop en verkoopmedewerkers zoekt het bestuur van de stichting Wereldwinkel Culemborg nieuwe bestuursleden.

Inspirerende Vrijwilligerscoördinator 

Het bestuur van de stichting Wereldwinkel Culemborg zoekt een Vrijwilligers Coordinator, die tevens lid is van het bestuur.

Taken:

 • Aanspreekpunt medewerkers vanuit bestuur
 • Intake, begeleiding en coördinatie inwerken nieuwe medewerkers alsmede aanname van de kandidaten onder stilzwijgende toestemming van het bestuur.
 • Functioneringsgesprekken met medewerkers
 • Contactpersoon voor VIP
 • Zorgen voor attenties voor vrijwilligers (jubilea en afscheid/eind van het jaar/vrijwilligersdag/nieuwjaarsborrel/ziekte-operaties, enz)
 • Deskundigheidsbevordering medewerkers door bewaken scholingskalender en coördinatie aanmelding medewerkers voor cursussen en trainingen;
 • Web-coördinator voor LVWW;
 • Aannemen en (laten) begeleiden van stagiaires

Functie-eisen:

 • Affiniteit met de doelstellingen van Fair Trade en van de Wereldwinkel
 • Ervaring/affiniteit met coördineren van vrijwilligers
 • Ondernemende en flexibele instelling
 • Goed kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goed kunnen functioneren in een team van vrijwilligers
 • Relevant netwerk

Algemene informatie:

 • De functie is onbezoldigd; er is een vergoedingsregeling voor gemaakte kosten
 • Werkzaamheden worden vanuit eigen huis uitgevoerd
 • De taakbelasting is ongeveer 12 uur per maand

Interesse? Meer informatie?

Neemt u dan contact op met Theo Slagboom (voorzitter) via theo.slagboom45@gmail.com of  06-48105752

 

Winkelcoördinator

Taken:

 • Het functioneren als linking pin tussen inkoop en verkoop;
 • Het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering van de winkelomzet;
 • Het in samenwerking met bestuurslid en vrijwilliger(s) voor PR- en Marketing maken van de jaarplanning van winkelactiviteiten binnen en buiten de winkel, waaronder inventarisatie opruimingsactiviteiten, kraamverkoop, activiteiten- en themakalender;
 • Toezien op en coördinatie van de uitvoering van deze activiteiten;
 • Het in samenwerking met de Inkoopgroep bedenken en plannen van thema’s voor de thematafel;
 • Het bijeenroepen en voorzitten van de vergaderingen van de Inkoopgroep;
 • Het voeling houden met de verkoopmedewerkers waardoor er zicht is op wat er onder klanten leeft;
 • Het voeren van werkoverleg met de coördinator vrijwilligersbeleid;
 • Het (laten) verzorgen van klanteninformatie in de winkel (signinghouders, buitenbord, algemeen en productspecifieke informatie- en foldermateriaal, inkopen van diverse huisstijlartikelen);
 • Het voeren van werkoverleg met de etaleur(s).

Functie-eisen:

 • Affiniteit met de doelstellingen van Fair Trade en van de Wereldwinkel;
 • Ervaring in de detailhandel (bij voorkeur);
 • Ondernemende en flexibele instelling;
 • Communicatief zeer vaardig en goed kunnen luisteren;
 • Een goed teamplayer.

Algemene informatie:

 • De functie is onbezoldigd;
 • De spreiding van de werkzaamheden is heel wisselend;
 • De taakbelasting is ca. 4 uur per week

Interesse? Meer informatie?

Heb je belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Mail naar: info@culemborg.wereldwinkel.nl

 

Medewerkers verkoop

Taken:

 • Verkopen (kassa bedienen en inpakken) van fairtrade producten in de Wereldwinkel;
 • Verkoop van producten op markten en evenementen;
 • Verstrekken van productinformatie aan klanten;
 • Aanvullen van de producten in de winkel vanuit de voorraad;
 • Bijhouden kennis over de producten via de websites van de importeurs;;
 • Lichte schoonmaakwerkzaamheden in de winkel volgens rooster.

Functie-eisen:

 • Affiniteit met de doelstellingen van Fair Trade en van de Wereldwinkel;
 • Ervaring/Affiniteit met verkoop;
 • Ondernemende en flexibele instelling;
 • Communicatief vaardig;
 • Goed kunnen functioneren in een team van vrijwilligers;
 • Bereidheid tot volgen van één of meer relevante cursussen t.b.v. en op kosten van de Wereldwinkel in eigen tijd.

Algemene informatie:

 • De functie is onbezoldigd;
 • Minimaal 1 dagdeel per twee weken in overleg, liefst meer;
 • Bereidheid om op markten te staan;
 • Inwerk- en kennismakingsperiode vooraf.

Interesse? Neem contact op via mail: info@culemborg.wereldwinkel.nl

 

Medewerker Inkoop

De Wereldwinkel is al jarenlang een van de favoriete cadeauwinkels bij de Nederlandse consument. Dankzij het gevarieerde aanbod van artikelen met een mooi verhaal en een authentieke uitstraling, mogen wij ons verheugen in een trouwe groep klanten. Om aantrekkelijk te blijven moeten wij steeds weer de juiste mix zien te vinden tussen de meer traditionele Wereldwinkel producten - zoals wierrook, kaarsen, beelden en speelgoed - een nieuwe artikelen die meer trendy zijn en vaak een modern design kennen. Heb jij gevoel voor trends en oog voor bijzondere producten en draag je fairtrade een goed hart toe? Word dan vrijwilliger inkoop bij de Wereldwinkel.

Taken:

 • Inkoop van non-food artikelen
 • Uitpakken en prijzen van de artikelen
 • Controleren van de facturen
 • Bijhouden van de productinformatie
 • Informatie van volgen op extranet

Functie-eisen:

 • Belangstelling voor en/of kennis van authentieke (kunst)nijverheidproducten en cadeauartikelen
 • Betrokkenheid bij fair trade
 • Affiniteit met de doelstelling van de Wereldwinkel
   

Algemene informatie:

 • De functie is onbezoldigd;
 • Bereid zijn om ook winkeldiensten te draaien om feeling te houden met klantwensen
 • Inwerk- en kennismakingsperiode vooraf.

Interesse? Neem contact op via mail: info@culemborg.wereldwinkel.nl