Welkom bij

Wereldwinkel Culemborg

In 2013 ontving Betuwe Wereldwijd een aanvraag van de organisatie Unu Pikin (wat ‘Onze Kinderen’ betekent) voor het verschepen van 100 gereviseerde fietsen. Deze aanvraag kwam van Ronny Schal, een oud medewerker/fietsenmaker van Betuwe Wereldwijd.

Hij keerde terug naar Paramaribo, Suriname om daar een fietsenwerkplaats op te starten en om daarmee een nieuw bestaan op te bouwen.

Inmiddels zijn half november 2013 de eerste fietsen richting Suriname verzonden per 40ft container en in december aangekomen.

Betuwe Wereldwijd en Unu Pikin hebben beide als doelstelling de werkgelegenheid te bevorderen voor kansarme groepen in Suriname.

Beide organisaties kwamen overeen dat Stichting Betuwe Wereldwijd de komende 3 jaar 100 ongereviseerde fietsen zal leveren aan de werkplaats van Uni Pikin, om zo Ronny Schal van voldoende werk te voorzien. Jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt worden bij Unu Pikin opgeleid tot fietsenmaker.

Stichting Unu Pikin zet zich in voor de kinderen van Suriname. Zij werkt aan het verbeteren van het onderwijs, zowel in de steden als in het binnenland  door het opzetten van schoolbibliotheken, het inzamelen en distribueren van educatief-, sport- en spelmateriaal en door het renoveren van schoolmeubilair in de sociale werkplaats te Paramaribo.